TAIWAN
TAIWAN First Team Kit TAIWAN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 TSAI YUAN-CHU    G  (TAI)  75K   
2 CHANG YIAO-CHUAN    RB  (TAI)  14  130K   
4 CHANG CHIEN-CHENG    D  (TAI)  14  75K   
5 HSU TSAIO-PAO    D  (TAI)  11  11  10  110K   
3 CHANG WU-TSUNG    LB  (TAI)  10  11  11  150K   
7 SHEN TSAI-FU    RW  (TAI)  10  12  10  110K   
8 CHEN KUEI-JEN    M  (TAI)  13  11  110K   
10 WANG CHIH-WEI    M  (TAI)  11  11  10  150K   
6 HSU YIAO-HSIANG    LW  (TAI)  10  10  10  10  10  160K   
9 CHEN FU-YUAN    A  (TAI)  10  10  10  110K   
11 MU CHING-CHUNG    A  (TAI)  12  11  10  110K   
12 WANG SHIH-KUN    G  (TAI)  130K   
13 CHEN CHING-CHUAN    D  (TAI)  13  85K   
14 WENG TZUNG-CHIH    M  (TAI)  10  11  13  150K   
15 CHEN CHUN-MING    M  (TAI)  11  10  100K   
16 WU KUO-MING    A  (TAI)  10  11  85K   
Coach : HUANG JEN-CHEN
Tactic : 4-4-2
BACK