PEI-YIN
PEI-YIN First Team Kit PEI-YIN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 WEN CHIN-HO    G  (TAI)  85K   
2 TU TENG-SHENG    RB  (TAI)  10  12  10  110K   
4 HSU MING-HUI    D  (TAI)  12  130K   
5 KU CHIN-SHENG    D  (TAI)  13  75K   
3 CHENG KUANG-HUI    LB  (TAI)  11  10  75K   
6 CHEN CHENG-I    RW  (TAI)  12  11  100K   
8 CHEN CHIEN-JEN    M  (TAI)  11  11  85K   
10 HUANG SUNG-SHUN    M  (TAI)  14  150K   
7 HSIEH CHENG-TZUNG    LW  (TAI)  10  10  10  85K   
9 YEH CHIN-TUNG    A  (TAI)  10  10  11  100K   
11 TU TENG-CHIEN    A  (TAI)  40K   
12 CHANG WEN-JU    G  (TAI)  85K   
13 HUNG KUO-HUNG    D  (TAI)  40K   
14 CHANG CHIN-CHEN    M  (TAI)  50K   
15 WEN HSU-TANG    M  (TAI)  50K   
16 CHEN KUN-SHAN    A  (TAI)  40K   
Coach : CHIANG CHIAI
Tactic : 4-4-2
BACK