LU KUANG
LU KUANG First Team Kit LU KUANG Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 WU MING-TAI    G  (TAI)  110K   
2 WU CHUN-HSIEN    RB  (TAI)  12  12  11  160K   
4 HUANG PAO-CHUNG    D  (TAI)  11  10  100K   
5 LEE CHENG-HUNG    D  (TAI)  13  100K   
3 CHU WEN-BIN    LB  (TAI)  15  130K   
6 CHEN CHUNG-MING    RW  (TAI)  10  13  10  150K   
8 LIN MENG-CHUN    M  (TAI)  10  12  110K   
10 WU WEN-TZANG    M  (TAI)  10  13  10  10  160K   
7 LIN CHUANG-CHING    LW  (TAI)  12  85K   
9 TSAI MING-I    A  (TAI)  12  14  150K   
11 LIN HSUEH-TSUNG    A  (TAI)  10  10  11  130K   
12 TUAN CHUN-CHUNG    G  (TAI)  130K   
13 CHANG YUNG-CHI    D  (TAI)  12  75K   
14 CHIN HING-YANG    M  (TAI)  13  85K   
15 HUANG LIANG-CHIN    M  (TAI)  65K   
16 LIN MING-TAI    A  (TAI)  12  85K   
Coach : CHUNG CHIEN-WU
Tactic : 4-4-2
BACK