JUN LIJIAN
JUN LIJIAN First Team Kit JUN LIJIAN Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 WANG SHIZONG    G  (TAI)  40K   
2 CHEN RUIDE    RB  (TAI)  11  11  85K   
4 CHEN MINGZHI    D  (TAI)  10  50K   
5 LIU QIHUANG    D  (TAI)  40K   
3 YANG HAOJIE    LB  (TAI)  10  50K   
6 LI JI ZHANG    RW  (TAI)  11  50K   
8 LIN ZHIZHANG    M  (TAI)  10  50K   
10 RUAN WENHE    M  (TAI)  10  50K   
7 MU CONG JIN    LW  (TAI)  50K   
9 JIANG YAN CONG    A  (TAI)  11  10  75K   
11 BAI CHONGYI    A  (TAI)  10  11  100K   
12 JIANG JIANDE    G  (TAI)  30K   
13 WU XIAOYING    D  (TAI)  0K   
14 LIN ZHENGYUAN    M  (TAI)  0K   
15 QUI XINFU    M  (TAI)  30K   
16 LIAO WEN TAO    A  (TAI)  30K   
Coach : PENG WU SONG
Tactic : 4-4-2
BACK