DA TONG
DA TONG First Team Kit DA TONG Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 LIAO HONG ZHI    G  (TAI)  40K   
2 LI ZHENGTE    RB  (TAI)  11  50K   
4 LIAO HONGZHI    D  (TAI)  10  40K   
5 DENG MINGHUI    D  (TAI)  40K   
3 SHEN QINGHAO    LB  (TAI)  10  10  75K   
6 LI JIA CHONG    RW  (TAI)  11  12  100K   
8 CAI SHANG MING    M  (TAI)  10  11  85K   
10 LU BANGDE    M  (TAI)  10  40K   
7 ZHAO LIAN SHENG    LW  (TAI)  40K   
9 XU CAIBO    A  (TAI)  10  40K   
11 CHEN WEN FA    A  (TAI)  10  40K   
12 LI JIAN XING    G  (TAI)  0K   
13 WANG JUN LONG    D  (TAI)  25K   
14 WU YUNYI    M  (TAI)  30K   
15 CHEN QING QUAN    M  (TAI)  0K   
16 ZHANG GUOZHEN    A  (TAI)  10  30K   
Coach : YANG HONG LI
Tactic : 4-4-2
BACK