BEI LANG
BEI LANG First Team Kit BEI LANG Second Team Kit
No  Name  POS  NAT  PA  VE  HE  TA  CO  SP  FI  VALUE 
1 WEN JINHE    G  (TAI)  40K   
2 DU DENG SHENG    RB  (TAI)  40K   
4 XU MING HUI    D  (TAI)  11  75K   
5 GU JINSHENG    D  (TAI)  40K   
3 ZHENG GUANG HUI    LB  (TAI)  40K   
6 CHEN ZHENG YI    RW  (TAI)  10  50K   
8 YE JIN DONG    M  (TAI)  10  12  100K   
10 CHEN JIE REN    M  (TAI)  10  65K   
7 XIE ZHENG ZHONG    LW  (TAI)  10  11  85K   
9 WU SHUIJI    A  (TAI)  65K   
11 HUANG SONG SHUN    A  (TAI)  50K   
12 ZHANG WEN RU    G  (TAI)  30K   
13 HONG GUO HUANG    D  (TAI)  30K   
14 WANG DUI ZHENG    M  (TAI)  25K   
15 DU DENG GAN    M  (TAI)  10  30K   
16 CHEN RONG HUN    A  (TAI)  25K   
Coach : JIANG XIA
Tactic : 4-4-2
BACK